Ne plu rozoj

Ne plu rozoj.
Jam de longe reĝas vintro en la ĝarden'.
Restas nur dornoj,
kvazaŭ frostaj memoroj de iama somer'.

Ne plu rozoj sed revoj,
pri rozoj kaj floroj sub suna kares'.
Nur revoj,
perditaj kiel larmoj en pluva maten'.

✪ ✪ ✪ ✪